# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
751 شعر برای روز اربعین - (برادر جان رسیدم تا مزارت در بغل گیرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6616
+8
752 شعر برای چهلمین روز شهادت حسین (ع)- (یک اربعین افغان و زاری کارِ من بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7371
+6
753 شعر زیبا برای اربعین - (ای ساربان به خیل اسیران تو جان بده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5416
+3
754 شعر زیبا برای اربعین - (یاد آن روزی که من بوسه زدم بر آن گلو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4726
+12
755 متن شعر اربعین (شکسته بال ترینم ، کبود می آیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7378
+7
756 اربعین خواهر و برادر- (مظهر صبر خدای حی داور زینبم!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4040
+4
757 یاس کبود -(ای کربلا به قافله کربلا ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4198
+2
758 اربعین حسینی (مصیبت) -(باز آوای جرس بر جگرم آتش زد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4174
+7
759 سوغات شام - (چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3839
+4
760 اربعین - (سلام ای نازنین آلاله های سرخ زهرایی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3745
+7
761 بازگشت به وطن - (عمر سفر آمد به سر مدینه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2845
+3
762 مشکل به روی مشکل - (تا سایه سرت به سر محملم فتاد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2795
+4
763 مصیبت اربعین - ( ای ساربان! ای ساربان! محمل نگهدار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6861
+16
764 نوحه سینه زنی اربعین - (بوی گل ها از فضا، می رسد با دود و خون) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
15703
+21
765 یک پیرهن - (گلم پرپر شد و بوی گلاب آید ز خاک او) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3339
+2
766 اربعین(مصیبت) - (عذار نیلی و قدّ خم و چشم تر آوردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3296
+2
767 برگشت کاروان کربلا - ( اگر چه اشک گرمی ارمغان آورده ام مادر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3168
+3
768 دوبیتی های اربعین -(سفر کردم به دنبال سر تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6316
+9
769 اربعین ( نوحه سوم ) به همراه دانلود فایل صوتی سبک -(فاتح میدان بلا خواهرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5150
+7
770 اربعین ( نوحه دوم ) به همراه دانلود فایل صوتی سبک -(بعد از چهل منزل اسارت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4560
+2
771 اربعین ( نوحه اول ) به همراه دانلود فایل صوتی سبک-(ای ساربان، اینجا باغ گل یاس است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4589
+4
772 شعلۀ آه - (من جابر پیر توام، ای دوست نگاهی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2909
+3
773 اربعین -(بی تو دلم، بسمل بی‌بال بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3769
+1
774 شعر اربعین به سبک دشتی (چهل روزه که بوی گل نیومد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
19572
+104
775 شعر اربعین به زبان ساده (اومدم پابوس قبرت واسه خوندن زیارت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5699
+3
776 اربعین حسینی و شعری در این باره (از سفر آمدم ای همسفرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3783
+3
777 اشعار در مصائب اربعین (یک اربعین همین نه برای تو سوختم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3786
+1
778 شعر اربعین حسینی (ای ساربان ای ساربان محمل نگهدار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7051
+2
779 شعری به مناسبت اربعین سیدالشهدا -(باور نمی کنم که رسیدم کنار تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6782
+14
780 شعر های اربعین از کتاب نغمه های ولایت - (آمده چله نشین غم یار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
9204
+5
781 شعر اربعین -(من و داغ غمی سنگین چهل روز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4137
+2
782 شعر اربعین حسینی -(دردها مي چكد از حال و هواي سفرش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4049
+5
783 شعر اربعین -(آنچه از من خواستى ، با كاروان آورده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3224
+1
784 شعر درباره اربعین -(در شام چون یزید ز طغیان حیا نمود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
7317
+2
785 شعر اربعین -(شبي‌ كه‌ نام‌ تو در باور زمين‌ گل‌ كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2687
786 شعر اربعینی - (اربــعــيـــن كــشــتــگــان راه عـشـــق) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3677
+1
787 شعر اربعین (السلام اي نور چشم مصطفي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3236
+1
788 شعر اربعین(باربگشائيد، اينجا کربلاست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4727
+3
789 اربعین - (برگشتم از رسالت انجام داده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2443
790 شعر اربعین (اي امام عاشقان عشقت اسيرم كرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2522
791 شعر اربعین (آن باده اي كه روز نخستش نه خام بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
2362
+1
792 شعر اربعین (كارواني كه سر قبر شما آورده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3400
+1
793 شعر برای اربعین (شمیم جان فزای کوی بابم مرا اندر مشام جان برآید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
6904
+10
794 شعر اربعین (ببین گرفته صدای من از صدا زدنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3220
+1
795 شعر روز اربعین (چگونه با تو بگویم چگونه خواهر رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
4078
+1
796 شعرهای اربعین -(ای همیشه خواهر غم پرورم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3953
797 شعرهای اربعین حسینی (گفتگوی حضرت زینب با امام حسین )- (ای همیشه خواهر غم پرورم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
5672
+2
798 شعر گفتگوی حضرت زینب با قبر برادرش امام حسین (ع)- (از من مپرس زینب من معجرت چه شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
8691
+2
799 دوبیتی هایی مربوط به روز اربعین - (سفر کردم به دنبال سر تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
استاد حاج غلامرضا سازگار
3999
+2
800 اشعار اربعین حسینی -(ای کربلا به قافله کربلا ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
3799