# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر زبانحال حضرت زینب با سر بریده امام حسین(ع) -( سری به طشتِ طلا در مقابلِ زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
هستی محرابی
101
2 مصائب حضرت زینب(س) -( چه دشوار است گریان دل بریدن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
رضا بیاتی
501
3 زمینه ایام اسارت حضرت زینب(س) -( ديدم به هر جايى فقط جسارت... ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
رضا محمدی
104
4 واحد 96 ایام اسارت حضرت زینب(س) -( از کوفیه بی دین/من طعنه ها خوردم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
115
5 کاروان اسرا -( نه خانواده من تابحال رفته اسارت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
پیمان طالبی
188
6 کاروان اسرا -( تحقير و هتک حرمت و ظلم و عناد بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
پیمان طالبی
166
7 درد دل با پدر -( چهل ساله لبامو تر نمی کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل شبرنگ
145
8 مصائب اسارت -( رفتی و چادرِ بر روی سرم را بردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
وحید محمدی
181
9 کاروان اسرا -( چشم امید حیدر و زهرا به زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
علیرضا خاکساری
189
+1
10 کاروان اسرا -( شب گرچه روی نیزه، سرِ آفتاب بُرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
احمد بابایی
142
+1
11 نوحه کاروان اسرا در کوفه -( شدم به دنبالت غریب و سرگردان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
قاسم نعمتی
241
+1
12 کاروان اسرا -( تو رفتی و پس از این من سراب را چه کنم؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مهدی نظری
154
+1
13 واحد ایام اسارت -( از بس که گریه کرده شده قلبم پاره پاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
205
14 شور ایام اسارت -( هستم راهی من سوی شهر شام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
167
+1
15 زمینه ایام اسارت -( کشته منو خونی که از کنج لبت می ریزه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
115
16 شور ایام اسارت -( زینب کجا و کوچه و بازار حسین من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
282
+1
17 اشعار مرثیه کوفه و شام و مصائب حضرت زینب (س) -( ما جرعه نوش باده ی اندوه زینبیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عظیمی
577
+5
18 مناجات امام سجاد با امام حسین (ع) -( یکی اومد به دست خنجر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
رضا نصابی
179
19 روضه اسارت -( خم شدن دست خودم نیست اسیری سخت است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
438
+3
20 در غارت -( چه گویم چه محشر چه شور قیامت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سعدی زمان سیدرضا حسینی
139
21 دیر راهب -( بود دیری در ره کوفه به شام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
480
+2
22 متن بازارکوفه -( بر روی نیزه دیدمت ای سایه‌ی سرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرتضی محمودپور
217
23 متن دودمه بازار شام -( ناطق قرآن به نی سر گرم قرآن خوانی‌ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرتضی محمودپور
157
+1
24 روایت سر -( بشنو از من چون حکایت می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
188
+1
25 سر بر نی -( هرگاه نظر به روی نی اندازم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
253
+1
26 دانلود متن و سبک زمزمه تدفین امام حسین (ع) و کاروان بنی اسد -( الا قبیله ی اسد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد مبشری
544
+1
27 دانلود متن و سبک نوحه حضرت زینب -( امان امان از دل زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
1584
+2
28 کاروان اسرا -( دم دروازه ساعات، خدا رحم کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
1404
+2
29 زمینه کاروان اسرا زینب کبری -( بعد تو هم ناله ی مادرم بعد تو بی تاب و گريون شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مسعود اصلاني
866
30 واحد زمزمه کاروان اسرا -( ای دل، ای دل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
809
+1
31 کاروان اسرا بدون نغمه کمان حرمله خیلی رباب را گریاند -( سری به نیزه شد و آفتاب را گریاند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محسن حنیفی
696
+1
32 کاروان اسرا بدون نغمه -( بگو كه مرثيه ی شهر شام را چه كنم ؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد قاسمی
637
33 واحد صلیب و محراب دعا (دیر راهب) -( داره گریه میکنه همراه راهب/ تندیس مریم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
534
+1
34 زمینه کاروان اسرا -( (در فکر گلی بودم و گلزار خریدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
708
+1
35 زمینه کاروان اسرا.بی تابی های رباب -( پیش روم رأس تو و (رأس علمدارِ) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
732
--1
36 زمزمه یحیایی یا مسیح -( ای مه لقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
عبدالله باقری
555
+1
37 عبوراز قتلگاه -( رفته ای ومی روم کوفه وشام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
1251
+1
38 درد دل زینب(س) -( سر که از پیکرت جدا کردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
1361
+4
39 چهل شب سجده گاه عرش گشته ، قد و بالایت -( چهل شب پاره هایت روی دست حیرت عالم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
نعیمه امامی
917
40 حضرت زینب(س)درمسیر کوفه و شام -( کوفی و شامی یکی از دیگری بدچشم‌تر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مهدی مقیمی
1541
41 حضرت زینب(س)در مسیر کوفه و شام -( راس تو را به روی نی، هرچه نظاره می‌کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حاج علی انسانی
1886
+1
42 حضرت زینب(س)در مسیر کوفه و شام -( پیراهن خونین تو را پاره به پاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سودابه مهیجی
1269
+1
43 حضرت زینب (س) در مسیر کوفه و شام -( دل می‌برد ز من نظر آسمانی‌ات ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مجتبی شگریان همدانی
1244
+2
44 کاروان اسرا -( حالا که ظلمت سرزده از پای نیزه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد رضا طالبی
928
+2
45 خدا نگهدار تو -( جدا شده سر زتن خدا نگهدار تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
963
+4
46 کاروان اسرا به شام -( مُهر فراغ بر جگرم خورد بی حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سید پوریا هاشمی
784
+3
47 کاروان اسرا -( من هم به روی نیزه ببین گریه می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد مهدی شفیعی
890
+1
48 کاروان اسرا -( شام و سکوت و گريه خواهر بدون تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
احسان پیریابی
873
+3
49 کاروان اسرا به شام -( کسی که پا به پا در محضرت بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
777
+2
50 کاروان اسرا به شام -( بر نخل نیزه میوه ی طوبایی ای حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
664
+2