# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
801 نوحه شور براي حضرت علي اصغر(غنجه اي از باغ ولائي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
8942
+12
802 تا به عرش می برمت اثر جعفر رسول زاده- (تو مثل آن گل سرخی که تازه وا شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4486
+2
803 اشعار شهادت حضرت علی اصغر (ع)(این طفل شیرخواره همه لشکر من است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2029
+1
804 امام هست من ( نوحه دوم ) - (ای تمـام لشکـرم، ای علـی اصغرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4507
+8
805 شعر زیبا برای حضرت علی اصغر با عنوان حال دعا -(طفل شیرم شیر نه، تیر بلا را دوست دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3651
+5
806 حضرت علی اصغر ( نوحه اول ) - (با خون گلوی علی اصغر بنویسید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6415
+7
807 مصیبت حضرت علی‌اصغر - (تقدیم دوست کردم، هفتاد ماهپاره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3301
808 خنده فتح - (ای مشعل محفل الستم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3010
+1
809 شعر شب هفتم محرم - (رباب هست و خروش و خسته حالي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
5511
810 نوحه حضرت عباس و عطش کودکان حرم - (یابن ام البنین العطش العطش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
5958
+5
811 آب - (ماهْرویان، از عطش در پیچ و تاب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2978
812 حضرت علی اصغر(محله درویش) - (ابی ندارم واسه تو جز اشکایی که می بارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4341
+3
813 شعر سینه زنی برای حضرت علی اصغر (ع) - تا در آغوش پدرماوا گرفت اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6196
+2
814 زبانحال امام به تير سه شعبه - ( اي تير بلا شيشه ي جان را تو شكستي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4299
+1
815 عزم سفر - (بال و پرمی زنی پیش نگاه پدر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3465
+1
816 شعر زمینه شب هفتم محرم (حضرت علی اصغر) به همراه فایل صوتی سبک زمینه - (ای ذبیح آب پسر رباب چقدر شدی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
9066
+4
817 شعر سینه زنی حضرت علی اصغر (اجرا شده توسط حاج محمود کریمی)- (اين‌من‌و‌اين‌شور‌و‌شرر‌،‌من‌و‌پر‌قنداق) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6888
+4