# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
751 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(باغبانان گل من سوخته در پای چمن)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2045
+5
752 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(من گل فروش آلاله پوشم)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2439
+4
753 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2395
754 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(ز این همه باغ گل که در برم بود)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1937
+2
755 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(باغ من تشنه است و فصل بی آبی ست)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1790
+2
756 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(چرا ای قرص ماه من، شده رنگ تو مهتابی)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2137
+4
757 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(من یاوری جز این پسر ندارم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2271
+6
758 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(دیشب خواب آغوش فاطمه دیدم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1996
+1
759 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(امشب به صف کرب و بلا قحطی آب است)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4119
+11
760 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(امشب دل فاطمه را شکستند)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2221
+9
761 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(دامان آسمان را در خون کشیدم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1986
+4
762 اشعار شهادت علی اصغر(ع),(باقی مانده از من یک شیرخواره)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2448
+3
763 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(بسته شد آب فرات بر سفینة النجاة)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2020
+4
764 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(مانده به روی دستم این شیرخواره)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2067
+4
765 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(اصغرم - اصغرم - ای کودک جانبازم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6835
+26
766 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(ای طوطی پر بشکسته ای نرگس چشمت بسته)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1989
+4
767 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(ای ذبیح کوچکم، ای شهید آخرم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2064
+4
768 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(کوفیان! این طفل کوچک، آخرین یار من است)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2505
+12
769 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع),(ذبیح شش ماهه ی من، ای علی اصغر)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2334
770 اشعار شهادت حضرت علی اصغر (ع)،(هستم همه شب یاد تو ای شه زاده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1496
+2
771 اشعار شهادت حضرت علی اصغر (ع)،(همیشه جای رقیه ست پای گهواره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1868
+3
772 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع)،(در بحر حسینی دُرِّ نابی اصغر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1703
+2
773 اشعار شهادت حضرت علی اصغر (ع)،(وا شد درِ تمام قفسها به روی تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1222
+2
774 اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع)،(این روزها که تشنه لبم مثل دلبرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1009
775 متن روضه حضرت علی اصغر(ع),(اصغر ای نور دو چشم تر من از چه خاموش شدی در بر من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
9080
+18
776 متن روضه حضرت علی اصغر(ع),(ای اکبر کرده همدوشی علی برده سر در جیب خاموش علی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2211
+4
777 متن روضه حضرت علی اصغر(ع),(دلها را ببریم کربلا ، برای سرباز شش ماهه امام حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3885
+8
778 متن روضه حاج سعید حدادیان,روضه حضرت علی اصغر(ع),(دو حالت بود یا بچه را عمودی گرفت، یا روی دو دست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3304
+11
779 روضه حضرت علی اصغر(ع),(مشب شب عطشه فردا راه را می بندند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2311
+4
780 روضه مرحوم کافی,روضه حضرت علی اصغر(ع),(السَّلام علیک یا أبا عبدالله و علی الأرواح المقدَّسة الَّتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2415
+4
781 روضه مرحوم کافی,روضه حضرت علی اصغر(ع),(منهال می گوید: آمدم مکه، محضر مقدس امام چهارم،) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2733
+10
782 گهواره خالی-(بخواب آروم علی جان، که مادرت بیداره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
11910
+102
783 شعر برای شب هفتم محرم -(وقتش رسیده است که پر در بیاوری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2880
+2
784 شعر حضرت علی اصغر (ع) - (ساییده شد لبان تو اینگونه چوب را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3361
+3
785 شعری زیبا از لطیفیان در باره حضرت علی اصغر (ع) - (گهواره خالی می شود با رفتن تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
8615
+14
786 روضه در مصیبت رباب و علی اصغر -(به گوش می رسد اکنون صدای حنجره اش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2879
+2
787 اشعار زیبا برای شب هفتم محرم و حضرت علی اصغر (ع) - (دیدنت در همه راه معما شده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2370
+6
788 چند دوبیتی زیبا برای حضرت علی اصغر (ع) - (این پرچم عشق است که بر دوش من است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
11149
+21
789 اشعار روضه علی اصغر (ع) - (به روی دست غریبی کبوتری پر زد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2483
+2
790 شعر زیبا برای حضرت علی اصغر امام حسین - (طفلی به روی دست رجز خوان کربلا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2014
+2
791 شعر برای زمان دفن کردن بدن کوچک علی اصغر (ع) - (چگونه خاک بریزم به روی زیبایت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2700
+9
792 شعر برای صفل رباب - (مثل پرنده بال گشودی رها شدی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2418
+4
793 شعرمدح برای حضرت علی اصغر (ع) - (کسی که نام شما را صغیر می خواند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2092
794 شعر برای هفتم محرم و حضرت علی اصغر (ع) - (یک باره خنده کردی و عالم خراب شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2513
+2
795 خندید به روی پدر آندم که رها شد - (گهواره تکان میخورد ٬ آرام نگیرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2822
+2
796 السلام علی الرضیع الصغیر - شعر روضه حضرت علی اصغر (ع) - (باغبان آغوش خود را باز کرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3566
+3
797 نوحه سنگین برای حضرت علی اصغر (ع) به همراه دانلود سبک با صدای حاج ابوالفضل بختیاری - (تموم دنیا دنیا میدونن جای یه شیر خواره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
30411
+163
798 شعر زیبا برای كودك شش ماهه - (از حادثه اي سرخ خبر داشت نگاهش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
5069
+3
799 نوحه واحد سینه زنی به همراه سبک(با ناله هات می زنی،آتیش به جون مادرت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
19183
+33
800 نوحه سينه زني در مصيبت حضرت علي اصغر(طفل خاموش من زينت دوش من(2)) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
13737
+17