# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 شعر نوحه حضرت قاسم علیه السلام -( مرد میدان بلا – بسیجی کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حاج امیر عباسی
1711
+3
302 شعر مرثیه حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بدنت پاشیده ، بال و پرت پاشیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا عنصری
1326
+2
303 شعر دودمه حضرت قاسم -( یاریِ منتقم فاطمه تدبیر من است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1590
+3
304 شعر روضه ی حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آمد از خیمه برون نور چشمان حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1501
+1
305 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( نوجوان قبیلۀ خورشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید قاسمی
1536
--2
306 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( ناگهان بر سر قتل تو چه دعوا شده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
نیما نجاری
1516
+2
307 دانلود سبک زمینه قاسم ابن الحسن(ع) -( اومده پیش عمو ، سر به زیر و غمینه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد تقی مومنی
1503
+4
308 دانلود سبک زمزمه حضرت قاسم -( شراره تو دل غمين قاسمه بذار عمو برم بجون فاطمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر حسن سالاروند
1345
+1
309 شعر شب ششم حضرت قاسم بن حسن(ع) -( کربلا منظومه ای بی انتهاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1394
+3
310 شعر شب ششم قاسم بن حسن(ع) -( از ميان غصه و غم تا كه رجعت ميكنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
970
311 شعر شب میلاد حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( باز از پنجره ی خانه ی ما،باد بوی گل مریم آورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجتبی خرسندی
1026
312 شعر مرثیه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( آیینه‌ی مرد جمل آمد به میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد فردوسی
1666
+2
313 دانلود سبک نوحه قاسم بن الحسن(ع) -( ببین می آید سوی میدان کریمی از قوم کریمان جوانی حیدر به قرآن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا تاجیک
1351
+2
314 نوحه حضرت قاسم از مهدی عظیمی -( لاله پرپرم می روی از برم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی عظیمی
3609
+25
315 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( شادابی لب های تو را افسردند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1240
+2
316 شعر شب ششم قاسم -( شیری از بیشه روان جانب میدان شده بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا باقریان
1823
+4
317 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( سپرت سینۀ مجروح و زره پیرهنت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1131
318 شعر شب ششم حضرت قاسم -( ای عمو! تنها امیدم در رهت ترک سر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1675
+1
319 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( بگفتا قاسم نالان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1153
320 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( چه می شود عمو اگر حاجت مرا روا کنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1509
321 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آمدم جان عمو درک منای تو کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
1217
322 شعر مرثیه حضرت قاسم -( بر روی خاک تیره برافتادم ای عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1086
+3
323 شعر حضرت قاسم بن الحسن -( افتادم از پشت فرس عمو به فريادم برس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین میرزایی
3922
+10
324 دانلود سبک نوحه حضرت قاسم بن الحسن -( جان عمو من دگر بابا ندارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
2507
+4
325 شعر مرثیه دو بیتی حضرت قاسم -( گُل ِ پژمرده پژمردن ندارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
9195
+15
326 شعر مرثیه حضرت قاسم -( يد موسي و مسيحائيِ عيسی دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسر حوتی
1272
+1
327 مرثیه حضرت قاسم بن الحسن -( ای حسن زاده حسن در حسنت می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
1177
+5
328 شعر حضرت قاسم -( این پسر در عرصه ایثار بر یاران سر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1006
329 شعر مدح حضرت قاسم(ع) -( شوريدگيت داده به دل اختيار را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید قاسمی
1160
330 شعر مدح حضرت قاسم(ع) -( بالاترين محله ي پرواز جاش بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1191
331 شعر حضرت قاسم بن الحسن -( وقتی چشید شربت احلی من العسل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمود ژولیده
3739
+2
332 دانلود سبک شور حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( با چهره ای شبیه ماه میزنه به قلب سپاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایزدی
3492
+3
333 دانلود سبک نوحه حضرت قاسم ابن الحسن -( سرباز دلاور من که ز بانگ رجز تو جان گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حیدر توکلی
2147
+1
334 دانلود سبک زمینه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -( بهر تماشـایم (بیا یا بن الزهرا (3)) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
1570
+4
335 دانلود سبک زمینه شهادت قاسم بن حسن(ع) -( بر روی لبش پر از غزل بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایزدی
1184
+1
336 دانلود سبک زمزمه شهادت قاسم بن الحسن(ع) -( آه منم منم به ذكر دائم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
1072
337 دانلود سبک زمزمه شهادت قاسم بن حسن(ع) -( در این بیابان كس نمی‌داند كجایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
1504
+1
338 دانلود سبک زمینه قاسم بن حسن(ع) -( بهر تماشـایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
1171
339 دانلود سبک نوحه قاسم بن حسن(ع) -( چرا به دیدنم نمی‌آیی عمو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
1314
+1
340 دانلود سبک شور قاسم بن حسن(ع) -( با چهره ای شبیه ماه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایزدی
1437
341 شعر دودمه قاسم بن حسن(ع) -( ای عمو بنگر تنم اندازه سقا شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
5720
+16
342 شعر حضرت قاسم بن حسن(نه کلاه خود و نه جوشن نه زره آقام به تن داشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
909
+3
343 شعر حضرت قاسم بن حسن(از شوری چشم حسودان ترس دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
902
+3
344 شعر حضرت قاسم بن حسن(این بار طوفانی به سوی دشت، عازم بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
795
345 شعر حضرت قاسم بن حسن(آن که این گونه به خون قامت او غلتیده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
859
+1
346 شعر حضرت قاسم بن حسن(این که چون قرص قمر تابیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
903
+1
347 شعر حضرت قاسم بن حسن(باز کامم به مدح تو وا شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
943
348 شعر حضرت قاسم بن حسن(کبوترانه از این خاک‌ها رها شده‌ای) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
870
349 شعر حضرت قاسم بن حسن(ساحل بحر کرم پُر موج است)باصدای محمد صمیمی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1136
350 شعر حضرت قاسم بن حسن(ما را برای كسب شهادت دعا كنید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
725