# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/نوحه -( قاسمم و داده ام به عاشقی آبرو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حاج امیر عباسی
923
202 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( عمو جانم حسین ، اجازه بده تا برم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1280
+1
203 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( با اجازه عموجون ، غوغا می کنم تو میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ایمان مقدم
869
+1
204 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-واحد -( از نفس افتاد ، ماه انجمن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
910
+1
205 دانلودمتن وسبک قاسم ابن الحسن -( خدایاشاخ شمشادبه زیرپاها افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حاج محمدرضا طاهری
779
+1
206 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( منکه یتیم امام غریبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
963
+2
207 دانلودمتن وسبک نوحه قاسم ابن الحسن اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
886
208 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن بهمراه سبک-زمینه -( گل یاس کرببلا تویی پسر مجتبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
751
--2
209 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همرا هسبک-زمینه -( من گرچه یک عمر بابا ندارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
1091
+1
210 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-واحد -( منکه برات می میرم یه کم ازت دلگیرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
837
+1
211 دانلود اشعار قاسم بن الحسن به همراه سبک-زمینه -( پا تو نکش روی زمین قاسم گلِ برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید هاشم ساعی
954
+2
212 دانلود اشعار قاسم بن الحسن به همراه سبک-زمینه -( داره میره سمت عدو ، این پسر شیرِ حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید هاشم ساعی
815
+1
213 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( شبیه پهلوونا تو میدون نبرده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
871
+2
214 دانلودمتن وسبک نوحه قاسم ابن الحسن باصدای محمدمبشری -( قاسمم ای عمو رخصت میدان بده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1109
+1
215 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن(ع)به همرا سبک با صدای حاج محمد رضا طاهری_زمینه -( خدایا شاخ شمشاد به زیر پاها افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1006
+3
216 دانلود اشعار قاسم بن حسن(ع)به همراه سبک با صدای حاج محمد رضا طاهری-نوحه -( در ره دين و قران مي روم سوي ميدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1302
+4
217 دانلودمتن وسبک واحدقاسم ابن الحسن باصدای میرداماد -( داری هوای پرزدن باشوروشوقی بی بدل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1018
+1
218 دانلودمتن وسبک بسیارزیباودلنشین نوحه باصدای میرداماد -( یاورخون خدایم تشنه ی تیربلایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1402
+3
219 دانلودمتن وسبک بسیارزیبازمینه قاسم ابن حسن باصدای دلنشین میرداماد -( شاخ شمشادحرم امانت برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1137
220 دانلودمتن وسبک نوحه قاسم ابن حسن باصدای میرداماد -( ای همسفربادصبازلف سیاهت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1256
+6
221 دانلود اشعار قاسم بن حسن(ع)به همراه سبک با صدای محمد حسین حدادیان-شور -( داره میره میدون پسرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1644
+5
222 دانلو اشعار قاسم بن الحسن(ع) به همراه سبک با صدای محمد حسین حدادیان-زمینه -( میدونی چقدر دوست داشتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1391
223 نوحه سینه زنی و زنجیرزنی قاسم ابن الحسن -( با لب پر خون چه رجزهایی خوانده ام من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
5262
--2
224 واحد8-مداحی حضرت قاسم ابن الحسن باصدای میثم مطیعی -( به هرجاوهرلحظه دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3680
+14
225 واحد-اشعار قاسم بن حسن به همراه سبک با صدای حاج مهدی سلحشور -( بده اذن میدون به من عمو جون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2381
+5
226 واحد 12-زمینه-با صدای حاج مهدی سلحشور -( قد کشیده پیش عمو تا به اینجا رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
990
227 ,واحد10 رمینه-مداحی قاسم ابن الحسن باصدای حاج محمدرضاطاهری اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1019
+2
228 واحد6 زمینه - حاج محمد رضاطاهری -( در ره دین وقران می روم سوی میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1252
+1
229 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک نوحه با نوای کربلایی حسن حسین خانی -( از زین افتاد صدا زد بیا ای عموی خوبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2597
+7
230 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک زمینه با نوای حاج روح الله بهمنی -( الله اکبر پاشو اذان گوی حرمم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1922
+3
231 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک واحد با نوای حاج روح الله بهمنی -( گفت و قاسم به فغان ای ای تشنه لبان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3803
+16
232 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک زمینه با نوای حاج روح الله بهمنی -( امانت تو بودی به دستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2614
--1
233 متن مداحی شب ششم محرم با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( از خون به دستِ خويش حنا مي كِشم بيا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
1416
+2
234 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن با سبک زمینه از سید مجید بنی فاطمه -( رجز خون تو میدن میتازم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1335
+5
235 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( بر لبت غیر ثنا گفتن معبود نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا قربانی
1001
+1
236 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( اشکهای حسن از چشم ترت میریزد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
1211
+1
237 رباعی حضرت قاسم (ع) -( چون باد میان معرکه تاخته بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مسعود صفری فرد
1443
238 احلی من عسل -( نخل بی سر در نیستان غزل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مریم پارساخو
1446
+1
239 قاسم بن الحسن(ع) -( چیزی دگر از جسم صدچاکش نمانده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
1013
+1
240 دوبیت: مرثیه حضرت قاسم (ع) از زبان امام حسین علیه السلام: -( با کینه از چه بر تن تو پا گذاشتند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
996
+1
241 قاسم بن الحسن -( با یک دل غمین که بسی داغ دیده بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
926
242 سیزده ساله ترین پیر -( بین میدان قاسم است یا ماه تابان آمده؟! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد جواد شیرازی
1903
+7
243 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از وحید روشنی با سبک -( در سرم شور و غوغا در دلم یاد بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید روشنی
2987
+4
244 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع) از وحید روشنی با سبک -( بر سرم مهرت دائم می رود میدان قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید روشنی
2182
+4
245 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از وحید کردلو با سبک -( میگیره باز سینم/ تو رو که می بینم/ بی یار و بی یاور ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید کردلو
2091
+4
246 دانلود متن و سبک نوحه واحد شهادت حضرت قاسم (ع) از رضا رسولی -( یادگار جمَلَم _ شبیه عموم یلَََم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا رسولی
4109
+9
247 غزل برای شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( کار لب هاش عسل پشت عسل ساختن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا دین پرور
2124
+4
248 زمینه حضرت قاسم (علیه السلام) از عبداله باقری -( خنده نشسته به جای،اشکای بی اختیارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عبدالله باقری
2211
+6
249 غزل مصیبت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( راهی میدان بلا این آفتاب است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
2807
+3
250 سبک زمینه شهادت حضرت قاسم -( عمو جونم ببین مست خیرالعمل شدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میلاد قبایی
2635
+1