# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
501 باز هم ای قلم ز من بنویس اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
638
502 می روی نور ز هر دیده جدا می گردد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
678
503 آنکه به چشم تو غزل ریخته اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
549
504 آیینــۀ جمــال خـداونــد ذوالجــلال! اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
651
505 همان که از لب هر غنچه آب می گردد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
604
506 چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
927
+1
507 حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( من از تولد عاشقم؛ وقتی پدر با عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم صرافان
3645
+1
508 همای عشق را بی‌بال کردند اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
723
+2
509 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(نامه ای دارد ز بابا خوش به حالش کرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
5360
+37
510 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(نهال اهل حرم طعمه تبر شده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2774
+1
511 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(از تن تو عجب ضریحی ساخت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2236
+2
512 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(بس که میدان رفتن تو ، بر عمویت مشکل است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3420
+12
513 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(ای مرگ احلی من عسل در باور تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2465
+6
514 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(ای مرگ احلی من عسل در باور تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1867
+3
515 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(این تن غرقه به خون مصحف پا مال من است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2326
+5
516 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(به شکل گیسوی زینب دلی پریشان داشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1952
+4
517 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(به دشت ماریه قاسم به راه شاه حجاز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1604
+1
518 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(لباس جنگ ندارد هنوز رزم ندیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
3058
+9
519 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(لاله خشکی و از خون خودت تر شده ای) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2867
+11
520 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(عموی من عموی من بخر تو آبروی من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2781
+5
521 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(شامئى را گفت ساز جنگ كن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1585
+3
522 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)-(در سرخی غروب نشسته سپیده ات) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محمد جواد شرافت
1740
+3
523 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(به زلفای سیاهت، ازخون حنا کشیدی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1831
+6
524 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(با آن که در ره است خطرها و بیم ها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1261
+3
525 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(این جوان کیست كه گل صورت از او دزدیده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2241
+7
526 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)-(آمد از خیمه همچو قرص قمر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
2074
+6
527 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(برون آمد از خیام حرم، قاسم بن حسن چون مهی تابان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2623
+7
528 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(روز عاشورا به صد جوش و خروش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2920
+3
529 اشعار شهادت قاسم(ع)،(ای عــــــــــــمو قاسم جانباز منم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2509
+13
530 اشعار حضرت قاسم(ع)،(باز بوی بهار آمده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1521
+3
531 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(کبوترانه از این خاک‌ها رها شده‌ای) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1411
+3
532 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(درست لحظه ی آخر در این محل افتاد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1643
+4
533 اشعار شهادت حضرت قاسم ابن الحسن(ع),(گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان)به همراه سبک سنتی ترکی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
5457
+16
534 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع),(من نجه گوروم تنگ ایدوب عمو عرصه‌گاهی بو اشقیاسنه)به همراه دانلود سبک سنتی ترکی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
8707
+21
535 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(كاكلت دست یك مغیره صفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1756
+2
536 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(چشمی که بسته ای به رخم وا نمی شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2599
+6
537 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(در سرش طرح معما می کرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2039
+6
538 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(گل پژمرده ، پژمردن نداره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1829
+4
539 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(لبم بوی پدر دارد عمو جان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2758
+16
540 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(گل پژمرده ، پژمردن نداره زپا افتاده ، پا خوردن نداره مرا بگذار عمو برگرد خیمه تن پاشیده که بردن نداره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2092
+4
541 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(تا لاله گون بشود کفنم بیشتر زدند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1637
+4
542 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(قاسم است اینکه چنین دست به شمشير شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1942
+9
543 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(از شوری چشم حسودان ترس دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1729
+6
544 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(این سنگ ها كه دور و برت را گرفته اند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1526
+5
545 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(شور و شوقم را ببین، یاور نمی خواهی عمو؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2587
+6
546 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(مهپاره ی ایل پاک محمودی تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1193
+2
547 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(آیینه روی مجتبایی قاسم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1920
+2
548 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(ای وای گرفتند همه دورت را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1878
+3
549 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(کبوترانه از این خاک‌ها رها شده‌ای) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1347
+3
550 اشعار شهادت حضرت قاسم(ع) -(چگونه جسم تو را تا به خیمه ها ببرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمدحسن بیات لو
2587
+8