• چهارشنبه 4 بهمن 96

شعر مدح امام موسی کاظم(روزگاري است که دور از پدرم)

2026

روزگاري است که دور از پدرم
وز غم دوري او خونجگرم
هفت سال است کز او بي خبرم
سوي او نيست کسي راهبرم
نه سلامي رسد از او ما را
نه پيامي بود از او ما را
نيست از مرگ و حياتش خبري
نه از آن گمشده ما را اثري
کارواني که ز بغداد آيد
دل من باز بفرياد آيد
مي روم نام پدر مي گويم
حال آن گمشده را مي بويم
بانگ لا از همه جا مي شنوم
وز همه پاسخ لا مي شنوم
شاعر:سید رضاموید

  • سه شنبه
  • 24
  • بهمن
  • 1391
  • ساعت
  • 7:38
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران