• چهارشنبه 4 بهمن 96

شعر مدح امام جواد(ای تولای تو ره توشه روز سفرم)

1990
1

ای تولای تو ره توشه روز سفرم
 خاک کوی تو بود سرمه چشمان ترم
ای صفا بخش و حریم و حرم خسرو طوس
نهمین اختر دینی و فروغ بصرم
نام زیبای تو ای آینه جود بود
داروی این دل مجروح و دعای سحرم
جان فدایت که ز گرداب معاصی ز وفا
جانب ساحل رحمت شده ای راهبرم
تو جوادی و منم سائل درمانده و زار
که به لطف و کرم وجود تو باشد نظرم
منم آن بنده افتاده به پایت ای دوست
از ره مهر بکش دست نوازش به سرم
کاظمین تو بود کعبه امید مرا  
 رحمتی کن که بر آن کعبه بیفتد گذرم
کن گذر نامه باخته دلان را امضا
 ای فدای کرمت مادر وجد و پدرم
این تمنای مطهر بود از حضرت تو
در جهان زنده کنی ای گل زهرا اثرم
شاعر:حسن مطهر نیا

  • پنج شنبه
  • 19
  • بهمن
  • 1391
  • ساعت
  • 15:50
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران