• سه شنبه 3 بهمن 96

مدح امام جواد (ع) (هرکه درعشق و وفا پابند نیست)

2727
3

هرکه درعشق و وفا پابند نیست
با امید وعشق خویشاوند نیست
نیست او را با خدا پیوستگی
هرکه را با مهر تو پیوند نیست
تو جوادی و ندیدم سائلی
کزعطا وجود تو خرسند نیست
چیست جزافسوس وحسرت قسمتش
برشما هرکس ارادتمند نیست
در رهت هرکس نهد پا با یقین
درغم مال و زن و فرزند نیست
ازکریمان ،سائلان ، پرسیده ام
هیچ کس چون تو سخاوتمند نیست
بهترین راه نجات ما توئی
هیچ حرفی بهتر از این پند نیست
خوب میداند«وفائی» جز شما
تا خدا دیگر پُل پیوند نیست
شاعر : استاد وفایی

  • یکشنبه
  • 16
  • مهر
  • 1391
  • ساعت
  • 5:27
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی پارسائیان

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران