• یکشنبه 1 بهمن 96

شعر مدح امام جود(ع)(من جواد فيض ، هم بر اوليــــن ، هـم اخرينـــــم)

2550

من جواد فيض ، هم بر اوليــــن ، هـم اخرينـــــم
اء بســــم الله خلقــــــــت ، روح رب العالمينـم
در حضور حق تعالـــــي ، بنـده فرمانـــــروايـــــم
حكم فرماي عوا لم ، رهبـــــر روح الامينــــــــم
سينه من ، مخزن علم لدنـــــــي امــــد از حــــــق
قلزم فضل الهـــــــي ، رهنمــــــاي مؤمنينـــــــم
حجت بر حق حقم ، كاشــــــــف اســـــرار غيبـــم
من امام و نور چشـــم اسمــــــان و هم زمينــــم
جلوه مصباح و نور عرشه (عرش استوي) يــــم
گاه در سير عوالم ، گاه در عـــــرش برينــــــم
جد من ، ختم رسل ، پيغمبر اخر زمــان اســـــت
شاخه طوبي زهـــــرا و اميــــــر المؤمنينـــــم
من وصي مصطفي و مرتضي و مجتبــــي يـــــم
وارث شاه شهيدان ، زاده ان مـــــــه جبينـــــم
برترين ايات حقم ، مصـــــدر علــــــــم الهـــــي
رهبر خلق جهانـــم ، شافــــــع للمــــذ نبينـــــم
نه سپهر عدل و دادم در زميـــــن و اسمانــــــم
در لقب ، اين رتبه دارم ، حافظ دين مبينــــــم
قطره ام كه از ان پديد امد به دنيا هفـــــت دريا
صاحب كون و مكان ، درياي گوهـــر افرينــــم

  • جمعه
  • 7
  • مهر
  • 1391
  • ساعت
  • 16:32
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی پارسائیان

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران