• شنبه 30 دی 96

هدیه به جانباختگان و بازماندگان حادثهنفتکش ایرانی سانچی -(خبر پیچیده گویا پیکری آتش گرفته)

98

خبر پیچیده گویا پیکری آتش گرفته
درون یک قفس بال و پری آتش گرفته

خبر ضدّ و نقیض آغشته با بیم و امید است
شنیدم چشم های مضطری آتش گرفته

در آن سو شوهری محصور در کشتی آتش
در این سو چشم خیس همسری آتش گرفته

غمی سوزان که آتش می زند آتشفشان را
چه کرده با وجود خواهری آتش گرفته

چرا خورشید باید در دل دریا بسوزد
به جا مانَد از آن خاکستری آتش گرفته

نوازش های آب ای کاش باشد مرهم درد
به زخم لاله های پرپری آتش گرفته

هوای فاطمیه در دل ما تازه تر شد
به یاد ناله های مادری آتش گرفته

اگر آهن بسوزد سخت می سوزد تن یاس
چه کرده با تنَش میخ دری آتش گرفته

نگاه خسته گان را به شب باران سپردند
که فرزندان میهن بین آتش جان سپردند

  • یکشنبه
  • 24
  • دی
  • 1396
  • ساعت
  • 14:13
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران