• سه شنبه 3 بهمن 96

شعر شهدا -( ای شهید ای گهرِ سلسله ی روحانی )

66

ای شهید ای گهرِ سلسله ی روحانی
ای که از نامِ تو شد محفلِ ما نورانی

عطرِ پاکت به همه صحنُ سرا پیچیده
محفلِ ما شده از خونِ تو عطر افشانی

از دلت پُل زده ای سمتِ تماشای خدا
ای که در راهِ خداوند شدی قربانی

به خدا وصف و بیانِ تو نگنجد در شعر
ای که بر سفره ی رنگینِ خدا مهمانی

جاودان در دو جهان نامِ بلندت باشد
هیچکس بر تو ندارد به خدا رجحانی

ای شهید ای گلِ خونین گلستانِ ولا
جان فدا کردی و پیوسته سرِ پیمانی

شوکتِ نامِ بلندت به جهان پیچیده
که خدا خوانده تو را، آیه ای از قرآنی

شاعر : هستی محرابی

  • یکشنبه
  • 19
  • آذر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:30
  • نوشته شده توسط
  • احسان نیکخواه

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران