• چهارشنبه 4 بهمن 96

شعر شهادت امام رضا(ع) -( آقا جون زا‌ئراتون ز کربلا اومدن )

74

آقا جون زا‌ئراتون ز کربلا اومدن
کربلا تا مشهد و عشقِ شما اومدن

سوغاتِ زائراتون فقط یه کوله درده
تو میدونی کربلا با حالشون چی کرده

آقا جون زائراتون تو کربلا چی دیدن
اینجوری با دلِ خون پابوسِ تون رسیدن؟

دیدن اونجا جدّت و به قتلگاه کشوندن
سرش و بریدن و تو خاک و خون نشوندن

دیدن عمه زینبت، تو قتلگاه سر میزد
با دو دستش سرشو به زیرِ معجر میزد

هر طرف می دوید و بانگِ برادر می کرد
ظالمی با خنجرش گُلاش و پرپر می کرد

 دستای عموتونم از تنِ اون جدا بود
مشکِ آبش و دیدن به هر طرف رها کرد

با چه امید رقیه رسیده بود کنارِش
با یه دنیا بهونه تو چشمِ بی قرارش

فقط از لبِ عمو این حرف و آروم شنید
کاش عمو میمرد ولی آهِ تو رو نمیدید

شاعر : هستی محرابی

  • پنج شنبه
  • 16
  • آذر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:13
  • نوشته شده توسط
  • احسان نیکخواه

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران