• شنبه 30 دی 96

شعر امام حسین(ع) -( نے نوا کن کربلا معنا شود )

83

نے نوا کن کربلا معنا شود
سینه هاے عاشقان شیدا شود

نے نوا کن از صبوری ها بگو
کی صبوری مرهمِ دلها شود؟

نی نوا کن در وداعِ اکبرش
تا همه نا گفته ها گویا شود

نے نوا کن تا رقیه دخترش
در خرابه گم شد و پیدا شود

نے نوا کن روی جسمِ بے سرش
نوحه گر آن مادرش زهرا شود

نے نوایت را کمے آهستہ زن
اصغر آغوشِ پدر لالا شود

نے نوا کن سینه را آتش بزن
شامِ غم در کربلا بر پا شود

نے نوا کن روے نعشِ کشتہ ها
تا که زینب با تو هم آوا شود

نی نوا کن تا که در تاریخِ ما
این یزیدِ بد گهر رسوا شود

نی بگو از شرحِ حالِ شامیان
تا که رازِ تیرگی افشا شود

نی نوا کن از اسیرانِ غریب
تا زبانِ عاشقی معنا شود

نی بگو از راسِ روی نیزه ها
قاریِ آیاتی از طاها شود

نی بگو از خونِ آن جان های پاک
تا چراغِ ما در این دنیا شود

نی بگو از ماجرای کربلا
گونه های ما ز خون دریا شود

نی بگو تا بر بلندای جهان
پرچمِ عزّ و شرف بر پا شود

نی نوا کن از سرِ سوز و گداز
لاله از خونِ شهیدان وا شود

نی نوا کن تا ابوالفضلِ رشید
در زمینِ کربلا سقا شود

نی نوا کن هر چه میخواهی بگو
چشمِ کور از معرفت بینا شود

نی بگو از آن وداعِ عاشقان
صورتِ قاسم چو گل زیبا شود

نی ! مبادا آن امامِ مهربان
در میانِ قتلگاه تنها شود

نے نوا کن صحنه ی روزِ جزا
تا شفاعت بر همه امضا شود

نے نوا کن نے نوا کن نے نوا
کربلا در کربلا معنا شود!

 

شاعر : هستی محرابی

  • شنبه
  • 11
  • آذر
  • 1396
  • ساعت
  • 8:33
  • نوشته شده توسط
  • احسان نیکخواه

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران