• شنبه 30 دی 96

اربعین -( زینب رسید کشته بی سر قیام کن )

141

زینب رسید کشته بی سر قیام کن  

باز از رگ بریده به خواهر سلام کن  

یک اربعین که حرمت من را نداشتند  

تو الاقل به پیری من احترام کن  

 

آغوش توقرار دلم بودازآن نخست  

دستی برآرو صبر مرا مستدام کن  

《من خون گرم خویش حلال تو کرده ام  

خواهی به شیشه افکن و خواهی به جام کن》  

نیمی زجان گرفته ای از من در آن غروب  

برخیز و کار نیمه خود را تمام کن  

جان داده ام ولی نخ معجر نداده ام  

برخیز و یک نظر به رخ نیل فام کن  

سایه ندیده سایه او را بلند شو  

خورشید را برای ربابت حرام کن  

از حرمله نمی گذرم که به خنده گفت  

هان ای رباب بر سر طفلت سلام کن  

مرهم شدم برای همه مانده ام خودم  

برخیز و زخمهای مرا التیام کن  

هر گز نشد به اشک تو راضی شوم ولی  

اینبار گریه بر من و بازار شام کن

 

شاعر : موسی علیمرادی

  • شنبه
  • 20
  • آبان
  • 1396
  • ساعت
  • 14:4
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران