• شنبه 30 دی 96

شعر امام خسین(ع) -( آسمان نوشید مشتی ازسبوی کودکش )

126

رفت میدان ماند درگهواره بوی کودکش
ماند مادر باخیال گفتگوی کودکش

حرمله،سوز عطش،تیرسه شعبه،آفتاب
لشگری بی رحم بوده روبروی کودکش

اودعا میکرد برگردد بلا سمت خودش
تیراما تندتر میرفت سوی کودکش

واژه ها راگشت ،اما تیرهم پیدا نکرد
معنی نازکتری را ازگلوی کودکش

تیر ازخون گلوی او سه جرعه نوش کرد
آسمان نوشید مشتی ازسبوی کودکش

سرنوشت عالم هستی به مویی بند بود
به گلوی زخمی بسته به موی کودکش

آب شد مردش چراکه درجواب تشنه اش
خاک را با پشت دستش ریخت روی کودکش

طفل خودرا درمیان قلب بابا دفن کرد
ماند خاک کربلا درآرزوی کودکش

بیشتر دلواپس آقای درگودال بود
بود گرچه نیزه ای درجستجوی کودکش

شاعر : محسن حنیفی

  • شنبه
  • 29
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 11:26
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران