• سه شنبه 3 بهمن 96

شعر مصائب اسارت شام -( چه روضه اى که در آن لطمه مى زنند علما )

154

چه روضه اى که مقرم، مفید و شیخ صدوق 

نوشته اند از آن با سوابقى مسبوق 

چه روضه اى که در آن لطمه مى زنند علما 

سر عزیز پیمبر کجا، کجا صندوق؟ 

 

سرى که نور گرفته ست از آن جمال مسیح 

ندیده بود مسیحى چنین جلال و فروغ 

سرى که بر اثر زخم هاى بسیارش 

گریسته ست ز روز الست هر مخلوق 

سرى که تجربه کرده تنور خولى را 

سر عزیز خدا و محاسنى محروق 

چگونه راهب آن دیر را مسلمان کرد؟ 

تبارک الله از این قدرت بیان و نبوغ 

درود بر شرف راهبان نصرانى 

تفو به غیرت تان! آى مسلمین دروغ! 

کجاست جده سادات؟ عمه جان زینب! 

کجاست شیرخدا؟ معبر تو گشت شلوغ 

شاعر : پیمان طالبی

  • جمعه
  • 28
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 16:38
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران