• دوشنبه 2 بهمن 96

شعر مصادب اسارت کوفه -( بر سرم سایهء سرت افتاد )

111

مصحف سرخ
آفتابا هلال ماه شدی  

کاروان را چراغ راه شدی 

بر سرم سایهء سرت افتاد 

ما تَوَهَّمت یا شَقیقَ فؤاد 

 

بر سر نی سر تو آیت نور 

نِی شجر، من کلیم محمل طور 

چشمهای تو محملم را برد 

صوت قرآن تو دلم را برد 

مصحف سرخ هیفده آیه  

سر نی کرده بر سرم سایه 

من شدم سایه بان پیکر تو  

حال شد سایه بان من سر تو 

کاش یک دم به خاطر دل من 

خم شود نیزه در مقابل من 

تا بگیرم ز نوک نی به برت  

بزنم بوسه ها به زخم سرت 

نیزه از خون حنجرت خجل است  

نیزه دارت چقدر سنگدل است 

نی که خم می شود مقابل من 

او شود دورتر ز محمل من 

کاش سنگی که خورده بر سر تو 

خصم می زد به فرق خواهر تو 

کس ندیده کنار یکدیگر  

آفتاب و غبار و خاکستر 

یاد روزی که مادرت زهرا 

همچو جان در بغل گرفت مرا 

شانه زد حلقه حلقه مویم را 

غرق گلبوسه کرد رویم را 

گفت: زینب تو نور عین منی 

که شبیه من و حسین منی 

گردش آفتاب و مه تا بود 

این شباهت همیشه در ما بود 

حال ای جان و دل ز من برده 

این شباهت چرا به هم خورده؟ 

موی زینب سفید و موی تو سرخ 

روی زینب کبود و روی تو سرخ 

صورت من ز آفتاب، کبود 

صورت تو ز سنگ، خون آلود 

در دو چشمم نگاه خستهء توست  

عکس پیشانی شکستهء توست 

یا بیا خون ز صورتت شویم 

یا تو خون پاک کن ز گیسویم 

کاش می شد که جامه چاک کنم 

خون ز پیشانی تو پاک کنم 

کاش پیش از بریدن سر تو  

می بریدند سر ز خواهر تو 

تیر تا از کمان شتافته بود  

کاش قلب مرا شکافته بود 

نیزه بر صورت تو چنگ زده 

کی به پیشانی تو سنگ زده؟ 

از سر تو شکسته تر، کمرم 

از گلوی تو پاره تر، جگرم 

آسمان بر سرم خراب شده  

گرد ره بر رخم حجاب شده 

یوسف فاطمه! عزیز دلم  

از تو و دختران تو خجلم... 

شاعر : استاد حاج غلامرضا سازگار

  • جمعه
  • 28
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 15:33
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران