• دوشنبه 2 بهمن 96

مرثیه قاسم بن الحسن (ع) -( عشق یعنی چشم و گوش و دست و پا )

165

عشق یعنی چشم و گوش و دست و پا
همره قلب و زبان تسلیم دوست

عشق یعنی دشمنی با دشمنش
دوستی با آنکه خاطرخواهِ اوست

وصل و هجران، درد و درمان ،  فرق نیست
عشق در هر حال ، راضی بودن است

در میان شعله بی چون و چرا
بال و پر ، پروانه سان بگشودن است

مدعی بر عشق بسیار است لیک
هان بگو عاشق کجا و عشق چیست

گر قرار است آنچه خواهی آن شود
خویش خواهی ، باشد این و  عشق نیست

بهر بذل جان ، بدِل فرهاد را
بیستونِ بی بَدل شیرین تر است

جانِ شیرین ، جمله کم می آورَد
مرگ اینجا از عسل شیرین تر است

عشق را با شِکوِه کردن کار نیست
گر زِ هر سو سنگ بارد بر جبین

این شکوه عشق باشد گر شود
خاک و خون و استخوان با هم عجین

کودک اما قاسمیّ و پیرِ عشق
چون «رئوفی» سائلی نا لایقم

دیده پر الماس ، دارم التماس
عاشقم کن عاشقم کن عاشقم

 

شاعر : حسین رئوفی

  • دوشنبه
  • 17
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:9
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران