• شنبه 30 دی 96

شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( مانده ست خون مادر ما روی دیوار )

112
1

گشته هم قد علمدار
تقسیم شد قاسم میان دشت انگار 

از پهلویش ای نیزه دیگر دست بردار 

ما خاطرات خوبی از پهلو نداریم 

مانده ست خون مادر ما روی دیوار 

 

بر صورتش اینگونه خنجر را نچرخان 

حداقل یکجا برای بوسه بگذار 

از دور دید و زیر لب میگفت زینب: 

یارب برای نجمه قاسم را نگهدار 

از هم برای غارتش سبقت نگیرید 

چیزی نماند از او در این آشفته بازار 

دعواست بین نعل ها با پیکر او  

قاسم یقیناً گشته هم قد علمدار 

میخواست خنجر زنده زنده سر بِبُرَّد 

اما عمو با سرعت از راه آمد اینبار 

اربابمان خیلی بدهکار حسن شد 

نجمه ولی از نیزه داری شد طلبکار 

 امیرحسین آکار 

  • شنبه
  • 8
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 14:16
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران