• شنبه 30 دی 96

شعر روضه حضرت قاسم(ع) -( دست های علم به دستش هم )

99

کنج پهلوی او ترک دارد
  

سیب ها را قدم قدم خورده 

باده از دست ذوالکرم خورده 

نوجوانی که در کنار عمو 

پهلوان زاده ای رقم خورده 

 

دست های علم به دستش هم 

مهر تأیید از علم خورده 

سیزده بار در بهار خودش 

از نفس های عشق دم خورده 

از دم دست شوم این عالم 

جام های بلای غم خورده 

آنقدر مانده زیر سم ها که 

استخوان بندی اش به هم خورده 

داشت از پیکرش غزل میریخت 

از کنار لبش عسل میریخت 

رمق از جسم ناتوانش رفت 

نیزه تا مغز استخوانش رفت 

بر سر تیغ خورده اش حالا 

حالت ابروی کمانش رفت 

سم مرکب ; دگر زبانم لال 

نکند تا ته دهانش رفت 

خون حلقومش از دهانش ریخت 

لکنت از گوشه زبانش ریخت 

اینقدر زیر و رو نکن او را 

نشکن گوشه های ابرو را 

گیسویش را نپیچ بر دستت 

خنجرت را نگیر در دستت 

دارد از دست می رود انگار 

لاأقل دست از سرش بردار 

کنج پهلوی او ترک دارد 

نکند نامه فدک دارد 

بر روی خاک دست و پا میزد 

مادرش را فقط صدا میزد 

علی رضوانی 

 

  • شنبه
  • 8
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 14:8
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران