• دوشنبه 2 بهمن 96

شعر گودال قتلگاه -( نه روشن است مسئله راضی نمیشوند )

136

افتاده است ولوله، راضی نمیشوند
نه روشن است مسئله راضی نمیشوند

با قصد قربت آمده اند ، آخ خوانده اند_
عمری نماز نافله، راضی نمیشوند

غارت به گوشواره و انگشتری رسید
با قول سکّه و صِله راضی نمیشوند

شلاق ها به زخمه ی زنجیر میخورند 
با بند پای قافله راضی نمیشوند

(سر میبرند حوصله را نیزه دارها)
نامردها به فاصله راضی نمیشوند

پای پیاده ، ترس و شب و وای دستِ زجر
نه نه ، به زخم آبله راضی نمیشوند

هی سنگ میزنند به این دسته ی عزا
دیگر زنان به هلهله راضی نمیشوند

زخم زبان به قلب حرم تیر میزند
اینها به داغ حرمله راضی نمیشوند

مصطفی هاشمی اهری

 

  • دوشنبه
  • 3
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 18:35
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران