• دوشنبه 2 بهمن 96

شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( به ندبه ی خرابه ها... به هِق هِق رقیّـه ها )

71

یادگـارِ کـربلا
به آستانِ صاحبِ احترام می کنم سلام

به یادگـارِ کـربلا و شـام می کنم سلام

به خاکهایِ این حرم... به حُرمتِ خدایی اش

تمام قـَدْ به حالتِ قیام می کنـم سلام

 

به شیربچه یِ امامِ زین العابدین و هر...

کسی که بوده در حرم غلام می کنم سلام

به شافعِ قـیامت و علـومِ با عبادت و...

به اجتهاد و فقه و دینِ تام می کنم سلام

به ساختارِ حیدری... به این مـزارِ مادری

به سوزِسینه اش عَلَی الدَّوام می کنم سلام

به ساعتی که بند وغُل به دست و پایِ او زدند

به اشکهای دیده یِ امام می کنم سلام

به اضطـرابِ پای نِی... به انقـلابِ بزمِ مِی...

به این همه محبت و مرام می کنم سلام

به ندبه ی خرابه ها... به هِق هِق رقیّـه ها

به انتـظـارِ روزِ انتـقام می کـنم سلام

 

شاعر : حسن لطفی

  • پنج شنبه
  • 23
  • شهریور
  • 1396
  • ساعت
  • 14:47
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران