• سه شنبه 3 بهمن 96

شعر سینه زنی شهادت امام حسین(ع) -( ماه می گوید حسین )

12205
162

ماه می گوید حسین
با آه می گوید حسین
آیه آیه حضرت الله می گوید حسین
یار می گوید حسین دلدار می گوید حسین
فاطمه بر مرتضی غم خوار می گوید حسین
داد می گوید حسین
فریاد می گوید حسین
در میان سجده اش سجاد می گوید حسین
رود می گوید حسین
معبود می گوید حسین
دختری در شعله و در دود می گوید حسین
داد می گوید حسین
بیداد می گوید حسین
خسته در خون قاسم داماد می گوید حسین
یاس می گوید حسین
احساس می گوید حسین
در کنار علقمه عباس می گوید حسین
مشک می گوید حسین
با اشک می گوید حسین
نهر علقم با دو چشم اشک می گوید حسین
تیر می گوید حسین
شمشیر می گوید حسین
بین خیمه اصغر بی شیر می گوید حسین    

  • جمعه
  • 3
  • آبان
  • 1392
  • ساعت
  • 7:34
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران