• چهارشنبه 4 بهمن 96

خدای مهربانی ها - (زنسل حیدروابن الرضایی)

3057
1

قسمتی ازمثنوی سیدمصطفی فاطمی نویسی درموردائمه
خدای جودواحسان وسخایی
زنسل حیدروابن الرضایی
خدای عاشقان بی شکیبی
درون خانه هم آقاغریبی
خدای کشورمردان مردی
ببین بااین دل زارم چه کردی
خدا ی عارفان نوجوانی
هرآنچه خوانمت بهترازآنی
خدای مهربان ها،جوادی
محبت رازتو بگرفته هادی
خدادراین شعربه معنای بزرگ و صیغه مبالغه است
مجموعه اشعار نفس

  • پنج شنبه
  • 5
  • آبان
  • 1390
  • ساعت
  • 16:4
  • نوشته شده توسط
  • نفس

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران