• دوشنبه 2 بهمن 96

اميرالمؤمنين(‘ع)

760
0

                         قوْشار: راد

 

قـۇرۇلـدۇ کوفـه ده عـزا 

               چکیلـدی گؤگلـه‌ره قـرا

خبر دۆشۆبدۆ شهریـده 

              شهید اوْلۇبدۇ مرتضی

علی دییـه-دییـه گلیـب

               یتیـم-وْ-جـوملـه بینـه‌وا

امیر-ی-مؤمـنـان علـی

               کریم-وْ-مئهریبان علـی

علی علی علی علی

 

علــی بشیـر-ی-مـؤمنــان

           علـی نـذیـر-ی-کـافـیران

علی عزیز-ی-ائنس-وْ-جان

  علی صبور-ی-قهره‌مــان

علـی ایمـام-ی-مئهـریبـان

   علی اومیـد-ی-شیعـیان

امـیـر-ی-مـــؤمنــان عــلی

  کریـم-وْ-مئهـریبـان علـی

علی علی علی علی

 

ولـی-ی-کـردگـار سن 

       سن حقّـه جـان نثـار سن

ابوالائمّه شؤهـره‌تیــن

                پئیــه‌مبــه‌ر افتیخــار سـن

نجفده قانلێ تۆربه‌تین 

               سن عئشقـه یادگـار سن

امیر-ی-مؤمنان علـی

         کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلـی

علی علی علی علی

 

وۇرۇبــلا باشــۇوا یــارا

         سیته‌مله قوْم-ی-اشقییا

بوْیاندێ قانه صوره‌تین

         اوْ قـانــه گـؤزلــه‌ریـم فـدا

یتیــم قالێـب یتیملــه‌ر 

               اۇجـالـدێ کـوفـه ده صـدا

امیر-ی-مؤمنان علی

          کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلی

علی علی علی علی

  • یکشنبه
  • 11
  • اردیبهشت
  • 1390
  • ساعت
  • 7:53
  • نوشته شده توسط
  • علی اشرفی راد(عین الدین)

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران