• سه شنبه 3 بهمن 96

مولا علی(ع) حضرت زهرا فیراغیندا ناله ائدیر:

2963
5


ائی ناز ائلییه‌ن سینه‌ی-‌ی-پئیغمبره زهرا

بند-ی-دل-ی-طاها

دیداریمیـزی قــوْیـدۇ فلــک محشـره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

 


دونیا سن ایله‌ن ترسه مدار اۆسته دوْلاندێ

ظۆلمینده دایاندێ

شئیخئین-ی-دغا حۆرمه‌تیوی حقّیوی داندێ

نه منده‌ن اۇتاندێ

اوْد وۇردۇ عدو درگـه-ی-ایجـلالیـوه یانــدێ

سینه‌ن یارالاندێ

تۆش ائتدی گؤزه‌ل دامـه‌نیــوی آذره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

غرق ائتدی سنی محنتـه تـوفان اؤز ائوونـدا

عدوان اؤز ائووندا

اطفالون اوْلۇب قۇش کیمی وئیلان اؤز ائووندا

نالان اؤز ائووندا

سینه‌ن یاراسێ اوْلمـادێ درمـان اؤز ائوونـدا

لقمان اؤز ائووندا

وئرمیبـدی امان دست-ی-قضا حئیدره زهرا

یانسێن بئله دونیا

سن همّت ایله دوْققۇز ایل اوْلدۇن منه غمخوار

ائی یار-ی-وفادار

چنگال-ی-سیته‌م ائتدی سنی درده گیریفتار

دیلخسته-وْ-بیمار

چکدین شرر-ی-هئجریله چوْخ سینه‌مه داغلار

قوْیدۇن منی آغلار

آیدێن سحه‌ریم دؤندۆ منیـم محشـه‌ره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

ظۆلم اهلی سالێب خیرمه‌ن-ی-آمالیوی ناره

قوْزاندێ شراره

ثانـی سنـی وۇردۇقـجـا علـی ائتـدی نظـاره

باخ صبر-وْ-قراره

نیسگیل بۇدۇ قوْیدۇم سنی گیزلینده مزاره

پهلولری یاره

باخدێم نیگه‌ران تئـز یـۇمـۇلان گؤزلـره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

قوْیدۇ سنی دونیای-ی-دنی خوْش گۆنه حسره‌ت

یات قبریده راحت

عفـو ائیلـه منـی ساخـلامادێــم یاخچـێ امانـت

وار منده خیجالت

باغـلار سینـه‌ویـن یاره‌سینـی ختـم-ی-ریسالـت

ائی لاله‌‌ی-ی-جنّت

خالێق یئتیره‌ر قاتیلیوی کئیفه‌ره زهرا

یانسێن بئله دونیا

 

  • چهارشنبه
  • 17
  • فرودین
  • 1390
  • ساعت
  • 10:55
  • نوشته شده توسط
  • سعيد رضايي

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران