• یکشنبه 1 بهمن 96

شعر مدح و توسل به امام جواد(خسته و دل شـــکسته و زارم )

2274

خسته و دل شـــکسته و زارم            
گِـــــــــره افتاده است در کارم
جز بکــــــــویت کجا پناه آرم          
یـــــــا جواد الائمه ادرکنی2
ای کــــــه روح عبادتی ما را           
عـــــــــــذر خواه قیامتی ما را
جــــــــان زهرا عنایتی ما را      
یـــــا جواد الائمه ادرکنی 2
یاد کوی تو مــــی کنم امشب   
گفتگوی تو می کنم امشب 2
رو بسوی تــــو میکنم امشب     
یـــــــا جواد الائمه ادرکنی2
عزت عالمین مــــــی خواهم       
طوف قبر حـسین می خواهم      
یـــــــا جواد الائمه ادرکنی2
ای مسیحـــا نفس حیاتم بخش        
خــــــــــائفم از گنه براتم بخش
زین پریشان دلی نجاتم بخش        
یــــــــا جواد الائمه ادرکنی2


 

  • دوشنبه
  • 21
  • اسفند
  • 1391
  • ساعت
  • 7:25
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران