• سه شنبه 3 بهمن 96

شعر سینه زنی امام موسی کاظم(زندانی بـغداد(2)حاجت روا گردید2)

1866

زندانی بـغداد(2)حاجت روا گردید2   
ثامن الائمه(2) صاحب عزا گردید2
یوسف   زهرا  بود،  محبوس و زندانی   
وای از مــــــــظاهر و از شام ظالمانی
در خلوت شب  داشت   محفل  روحانی  
شب تــــا سَحَر ذکرش، خدا خدا گردید
زندانی بغداد(2) حاجت  روا گردید2   
ثامن الائمه(2) صاحب عزا گردید2
آن   حجت   معصوم،   آن   رهبر  آگاه  
ذکر زبـــــــــــانش بود، خلصنی یا الله
از   قلب  معصومه،  خیزد  فغان  و  آه  
در ظـــــلمت زنـدان، جانش فدا گردید
زنــدانی بغداد(2) حاجت روا گردید2  
ثامن الائمه(2) صـاحب عزا گردید2

 

  • دوشنبه
  • 21
  • اسفند
  • 1391
  • ساعت
  • 4:35
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران