• سه شنبه 3 بهمن 96

گناه می چکد

2545
0

گناه می چکد از سقفِ اعتقادِ گِلینم


میان این همه سنگ بنا خراب ترینم


سوار ناقه ی معراجم و عروج ندارم


به گِل نشسته تقلای پای آهِ حزینم


تنیده پیچکِ عصیان به دور ساقه ی زردم


نشسته آفتِ تردید، روی برگ یقینم


نه آسمانِ بزرگی نه یک ستاره ی روشن


نه هیچ دستِ بلندی که خوب ماه بچینم


به شکلِ ظاهری ام هیچ اعتماد نشاید


دچار زلزله ای سخت گشته کوهِ یقینمرضا جعفری

  • پنج شنبه
  • 19
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 11:50
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاه


اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت و اعمال ماه شعبان از امام جعفر صادق(ع) روایت است که چون ماه شعبان داخل مى‌شد، حضرت امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع مى‌کرد و مى‌فرمود: اى گروه اصحاب من! مى‌دانید این چه ماهى است، این ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى‌فرمود: شعبان ماه من است، پس در این ماه روزه بدارید، براى محبت پیغمبر خود و براى تقرب به سوى پروردگار خود، به حق آن خدایى که جان على بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد مى‌کنم که از پدرم حسین بن على(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوى خدا، خدا او را دوست دارد و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت و بهشت را براى او واجب گرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

اشعار جدید ماه مبارک شعبان

در فضیلت وفرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که شعبان را روزه دارد، براى محبت پیغمبر خداگرداند.

تعداد اعضا ۱۷4۲۵ نفر


ورود کاربران