# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر مناجات امام زمان(عج) -(دستم به دامانت برایم چاره ای کن ) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمد صادق باقی زاده
13
2 شعر مناجات امام زمان(عج) -(ای که در دل هستی و با چشم ِ تر می بینمت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
مرضیه عاطفی
13
+1
3 شعر مناجات امام زمان(عج) -(آخر کجاست جای تو یَااَیُّهاالْعَزیز ) اشعار مهدوی
در فراق یار
8
4 شعر مناجات امام زمان(عج) -(عادتاً دم ز عشق یار نزن ) اشعار مهدوی
در فراق یار
سید پوریا هاشمی
3
5 اشعار امام زمان(عج) -(چون جلوه کنی شمس وقمر را اثری نیست ) اشعار مهدوی
در فراق یار
میلاد یعقوبی
2
6 فراق حضرت مهدی(عج) -(شرمنده ام آقا ز رویتان بازم) اشعار مهدوی
در فراق یار
36
7 یا صاحب الزمان -(السلام ای حضرت صاحب زمان ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
115
8 غزل برای امام زمان (عج) -(خوشم ز داشتنت نا خوشم ز هجر تو جانا) اشعار مهدوی
در فراق یار
حسین بابانیا
132
9 شعر برای امام زمان (عج) -(ازین همه فراق، دل کباب شد بیا دگر) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمد جواد شیرازی
149
10 کوی انتظار -(ساکن کوی انتظارم من ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
135
11 هر آینه از غیب ندا می آید -(شعر مناجات با امام زمان (عج)) اشعار مهدوی
در فراق یار
امیر عظیمی
183
12 شعر مناجات امام زمان -( باز در گوشه‌ی غربت نفسم می‌گیرد) اشعار مهدوی
در فراق یار
سید محمد میرهاشمی
167
13 شعر امام زمان(عج)-مناجات -(می رسد روزی که می آید سواری از سفر) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل شبرنگ
120
14 امام زمان(عج)-مناجات شعر -(بیا که بر دل عالم نشسته سوز غمت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
وحید دکامین
189
15 امام زمان(عج)-مناجات -(افسوس که ابر آمد و باران نگرفت) اشعار مهدوی
در فراق یار
امیر عظیمی
114
16 امام زمان(عج)-مناجات -(نمیخواهم شبیه قبل آهم را نگه دارم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
حمیدرضا محسنات
82
17 بازآ -( ز پس پرده ی غیبت بدر آ ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
524
18 شعر حضرت مهدی (عج) -( خواهد که بنوشد قلمم مے ز مرکب ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
161
19 شعر حضرت مهدی (عج) -( دلم از دوریِ تو بی قراره ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
145
+1
20 شعر حضرت مهدی(عج) -( جمعه، جمعه رفت و تو ای گل سرِ قرارت نیومدی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
108
21 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( ک دمی از پرده برون آ، گلم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
69
22 بیا جانا -( الا ای حسرت دیدار رویت مانده بردلها ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
192
+1
23 شعر غزل مهدوی -( نمیرسم من از این جاده ها به گرد شما ) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمدحسن بیات لو
262
24 رباعی در وصف حضرت مهدی(عج) -( گر که تأخیرِ ظهور از سرِ حکمت باشد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
143
+1
25 شعر حضرت مهدی (عج) -( صبحگاهان لاله ای مسرور و شاد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
136
26 متن شعر مدح حضرت مهدی(عج) -( کی شود جلوه کند چهره ی ماهت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
165
27 شعر مدح حضرت مهدی -( گر شنیدی در جهان مردی چنین نام آور است ) اشعار مهدوی
در فراق یار
127
+1
28 مدح حضرت مهدی(عج) -( چون که خدا خلقتِ دنیا نمود ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
131
+1
29 شع شهدأ -( ساقیا لبریز کن جامِ مرا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
139
30 شعر حضرت مهدی (عج) -( شبی که غرقِ رویای تو بودم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
106
31 شعر حضرت مهدی (عج) -( خوشا در چشم های ما درخشد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
100
+1
32 شعر حضرت مهدی (عج) -( چه می شود که عزیزم ز پشتِ ابر در آیی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
161
33 شعر حضرت مهدی (عج) -( تو ای رازِ نهان کی خواهی آمد؟ ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
136
34 شعر حضرت مهدی (عج) -( چه بگویم به تو ای ماهِ شب پنهانی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
123
+1
35 متن شعر مناجات یا خدا -( هر که خواهد بشنود آوارِ نی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
107
36 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( مهربانا! ای نشاطِ جانِ من ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
112
37 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( باز غمی در دلِ من جا گرفت ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
129
38 متن شعر حضرت مهدی (عج) -( مهدیا! بوی ظهورت بر دل و جان می رسد ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
113
39 شعر حضرت مهدی (عج) -( خداوندا در این عالم به حقِّ حرمتِ زهرا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
104
40 متن شعر حضرت مهدی (عج) -( شادم از آنکه تو نگارِ منی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
118
41 متن شعر حضرت مهدی (عج) -( دلم خواهد دِگر فردا نیاید ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
80
42 متن شعر حضرت مهدی -( ای که تویی جانِ دقایق بیا ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
85
43 متن شعر حضرت مهدی -( ای گلِ پنهان شده ی فاطمه ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
184
--2
44 متن شعر حضرت مهدی -( زدی دستِ عطش بر لب ولی از آن ننوشیدی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
98
45 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( یا اباصالح به فریادم برس ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
139
46 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( ای تو سر آغازِ همه روشنی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
115
47 متن شعر حضرت مهدی(عج) -( دل، دلِ من مست و گرفتارِ توست ) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی محرابی
104
48 یا مهدی -( جمعه به جمعه منتظر مانده دودیده ترم ) اشعار مهدوی
در فراق یار
اسماعیل تقوایی
150
49 زمزمه و زمینه امام زمان (عج) با یک بند مدافعان حرم -( غروب و غربت و غم سکوت و این سردی ) اشعار مهدوی
در فراق یار
حسین رئوفی
246
+1
50 مناجات با امام زمان (عج) -( سلام صاحب الزمان، سلام بر حریم تان ) اشعار مهدوی
در فراق یار
محمد جواد شیرازی
255