# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 شهادت شهدای منا -( تشنگی...گرما...نفس ها حبس...دنیا تار شد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
حسن اسحاقی
66
52 شهادت شهدای منا -( گیریم ز دشمن که عدو خوار و حقیر است ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
ولی الله کلامی زنجانی
68
53 شهادت شهدای منا -( ای معتکف‌، شاید که بیت آخرت باشد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محمد مهدی عبدالهی
83
54 به بهانه ی بازگشت پیکر شهید حججی به وطن -( بار دیگر پیکری پاک و مطهر آمده است ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
سیروس بداغی
257
+2
55 عرض ارادتی الفبایی تقدیم به شهید محسن حججی -( (ا) ای که در قلب هزاران شیعه غوغا کرده ای ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
سیروس بداغی
394
+5
56 استقبال از شهید محسن حججی -( چون زینب از شام بلا دارد می اید ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
سیروس بداغی
254
+3
57 مدافعان حرم -( دود كرده است بہ راهت جگرے سوختہ را ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
100
58 شهدای آتش نشان -( گل جای خود دارد ای کاش آهن در آتش نماند ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محسن عرب خالقی
239
+1
59 مدافعان حرم -( ما را بنویسید فدای سر زینب ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
122
+1
60 شهدای آتش نشان -( آتَشنِشان بودَن چہ باری بودبَر دوشَت ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محسن کاویانی
91
61 شهدای آتش نشان -( به دل آتش نشانان غم نشاندند ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
کلامی زنجانی
108
62 شهدای آتش نشان -( می‌سوزد از فراق شما باغبان هنوز ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
92
63 شهدای آتش نشان -( دینِ ما از غیرت و مردی نشان دارد هنوز ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
رضا باقریان
99
64 شهدای آتش نشان -( در آتش سوختی و ساختی افسانه‌ای دیگر ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
قاسم صرافان
103
65 شهدای آتش نشان -( برجی نشست و قامت تهران خمیده شد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
93
66 شهدای آتش نشان -( پیداست از این غم کمر شهر خمیده ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
امیر عظیمی
87
67 شهدای آتش نشان -( با بال و پری سوخته رفتی ای عشق ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
89
68 شهدای آتش نشان -( دود بـود و آتـش و گـرد و غبـار ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
90
69 شهدای آتش نشان -( آغوش شان باز است، پس کو مرگ ؟ ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
وحید قاسمی
97
70 شهدای آتش نشان -( چه مظلوم و فداکاری دلاور ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محسن زعفرانیه
99
71 شهدای آتش نشان -( دوباره دود گرفته است آسمان وطن را ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محسن عرب خالقی
91
72 شهدای آتش نشان -( طلــــوع ناگهان‌ها زیـــــر آوار ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
میلاد عرفان پور
79
73 انقلاب و دفاع مقدس -( فکر مرگیم که در سرهامان ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
معین اصغری
103
74 شهید محسن حججی -( که آن بی سر اینگونه بهتر پسندد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
داود رحیمی
92
75 شهید محسن حججی -( خوش آنکس را که رهبر می ستاید ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
79
76 تقدیم به شهید محسن حججی -( ای سر مسافر سفری آشنا شدی ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
حسین بادروج
121
+3
77 شهید محسن حججی -( عمر خود را جوانی خود را ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محمد حسین رحیمیان
193
78 شهید محسن حججی -( چه جسمها بدون سر به روی خاک ریخته ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محمود ژولیده
215
79 به یاد مدافع حرم ، شهید حججی -( دوباره در دل پروانه ها شده غوغا ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
نعیمه امامی
466
+9
80 شهید محسن حججی -( وسطِ این همه عطشان ، به خداوند ، خودش ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
146
+1
81 شهید محسن حججی -( نه پی رنگ و ریا و نه پی نام و نشان ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
210
+1
82 شهید محسن حججی -( یک بند ز شعر محتشم می خوانیم ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
ایمان کریمی
136
+1
83 شهید محسن حججی -( خیمه، عطش، آتش،بیابان،روضه دارد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
138
84 شهید محسن حججی -( کودکت درد ، کشید از غمِ بی بابایی ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
رضا قاسمی
127
85 شهید محسن حججی -( باید به مسیرِ کربلایش پی برد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
عارفه دهقانی
101
86 شهید محسن حججی -( از ترس ببین پشت تو مخفی شده چون- ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
روح الله عیوضی
115
87 شهید محسن حججی -( که سرباز حرم از بذل جان و سر، نمی ترسد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
عباس احمدی
94
88 شهید محسن حججی -( آخرش "سربریده" چشمش را ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
عبدالحسین مخلص آبادی
113
89 شهید محسن حججی -( میمِ تو جدا شد و شدی حُسنِ تمام ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
رضا باقریان
104
90 شهید محسن حججی -( حتی خود مردانگی هم مردتر شد ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
زهرا آراسته نیا
112
+1
91 شهید محسن حججی -( ببین که برده به غارت چگونه امن و امان را ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
یوسف رحیمی
148
+1
92 شهید محسن حججی، -( تو قهرمان،تو دلاور انیس درد و غمی ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
ولی الله کلامی زنجانی
155
+1
93 شهید محسن حججی -( ولی دل همهٔ ما به کربلا خوش بود ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محمود ژولیده
99
+1
94 شهید محسن حججی -( بی سر، پهلو‌شکسته، لب تشنه، غریب ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
میلاد عرفان پور
151
95 شهید محسن حججی -( آغوش گشودیم که درتب باشیم ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محمد جواد شیرازی
88
96 شهید محسن حججی -( درست مثل شهیدان چوکوه محکم باش ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
استاد علی اکبر لطیفیان
111
97 شهید محسن حججی -( معراج جسمانی که میگویند این است ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
استاد علی اکبر لطیفیان
109
98 شهید محسن حججی، -( شگفتا نشستم ، شگفتا نشستند ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محسن ناصحی
90
99 شهید محسن حججی -( تو کیستی ؟یل ام البنین !گل خونین! ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
علیرضا قزوه
106
100 شهید محسن حججی -( خیلی تلاش کرد ولی جز مقاومت ) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
محمد جواد شیرازی
83